Gdyś w Rzymie, czyń jak rzymianie. św. Ambroży
Page Designed by Tmaxwell